Hösten 2015 bjöd vi in intresserade till ett studieupplägg för att studera och diskutera en demokratisk omställning av samhället. Vi lät oss inspireras av folkrörelser och initiativ runt om i världen och skissade på förslag och planer för hur en demokratisk omställning av samhället kan gå till.

På en del orter ordnades studiegrupper som träffades varje eller varannan vecka, men flera personer följde också studieupplägget på distans. Till varje moment laddade vi upp ett antal artiklar att läsa och videoklipp att titta på, samt ett gäng diskussionsfrågor med kommentarer till materialet.

Genom att ta del av bloggposterna och materialet för cirkeln får du en god inblick i vilka perspektiv som ligger till grund för vår verksamhet.

Länkar

Block 1: Den stora omställningen

Block 2: En ny ekonomi

Block 3: Politik för omställning

Block 4: Några aktuella exempel