Anteckningar på whiteboard under en av våra workshops. Foto: Okänd
Anteckningar på whiteboard under en av våra workshops. Foto: Okänd

Demokratisk Omställning arbetar för att underlätta lokalt arbete med omställningsfrågorna, både inom den formella lokala demokratins institutioner som utanför i t.ex. demokratiska företagsformer, föreningar och folkrörelser.

Vi erbjuder föredrag och workshops hos grupper som är intresserade av våra perspektiv på och praktiska förslag för en demokratisk omställning.

Vi erbjuder också med jämna mellanrum nätbaserade distanskurser och studiecirklar. Dessa vänder sig till dig som vill:

  • få fördjupad insikt om de möjligheter som finns att ställa om samhället, för både ekologisk hållbarhet, jämlikhet och rättvisa samt fördjupad livskvalité och mer deltagande demokrati
  • möta andra människor som delar dina intressen, och
  • utveckla ditt engagemang i lokalt och/eller regionalt förändringsarbete

Tveka inte att ta kontakt om du vill att någon av oss ska komma och hålla i ett föredrag eller en workshop om våra perspektiv!