Demokratisk omställning i praktiken – studiecirkel hösten 2015

Demokratisk omställning i praktiken – studiecirkel hösten 2015

Välkommen på studiecirkel om Demokratisk omställning! Samhället står inför en stor omställning. Om vi ska klara klimat och energikris, utveckla välfärden och skapa goda livsmöjligheter för alla behöver samhällets utformning och inriktning förändras radikalt. Den globala kapitalismen har nått vägs

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Vi har ännu inte riktigt fått tid att skriva så mycket i vår blogg och vi har inte heller haft chans att posta så mycket resurser här på webbsidan. Samtidigt postar vi kontinuerligt om intressanta initiativ, artiklar, videoklipp mm på vår

Bryt upp Vattenfall!

Bryt upp Vattenfall!

Greenpeace Sverige vill se nya direktiv för Vattenfall. Vattenfalls kolgruvor och brist på ansvarstagande för klimatet ställs i fokus i en pågående kampanj. Att kräva nya direktiv är kanske ett steg i rätt riktning, men varför inte gå steget längre och