Demokratisk Omställning är ett nätverk för personer som vill se en radikal omställning av samhället genom demokratisering underifrån.

Vi vill utveckla ny folklig politik där deltagande demokrati, decentralisering och samhällsplanering för solidarisk välfärd och ekologisk omställning utgör hörnstenarna.

Vi  inspireras av och samverkar med municipalistiska rörelser runtom i världen. Vi arbetar för en socialekologisk samhällsanalys, folkrörelsesamverkan, deltagande demokrati och inkluderande lokalsamhällen.

Vi jobbar bland annat med föredrag, workshops och kurser.

Internationellt samverkar vi med New Compass, och med TRISE – Transnational Institute for Social Ecology.

Om du delar vår övergripande samhällsanalys är du välkommen att komma med i vårt arbete.

Ta kontakt!