Demokratisk Omställning har startats på initiativ av personer aktiva i flera olika sammanhang , t.ex. miljöorganisationer och lokala demokratiprojekt.

Vi vill vara med och utveckla en ny politik för en demokratisk omställning av samhället – en omställning till ekologisk hållbarhet, deltagande demokrati och solidarisk välfärd.

För att göra vårt initiativ känt och för att göra det möjligt för fler att delta jobbar vi bland annat med föredrag, workshops och kurser. Bjud gärna in oss till din förening eller ett annat sammanhang där ni vill få perspektiv och exempel på hur det går att arbeta för en demokratisk omställning för att hantera miljökris, orättvisor, social exkludering och demokratikris.

Vill du bli aktiv i vårt nätverk? Om du delar vår övergripande samhällsanalys är du välkommen att komma med i vårt arbete. Ta kontakt!

I ett internationellt sammanhang samverkar vi med New Compass, en engelskspråkig nättidning som diskuterar olika samhällsfrågor utifrån utgångspunkter som liknar våra.

Vi arbetar även tillsammans med TRISE – Transnational Institute for Social Ecology, en internationell organisation för utbildning, kunskapsutveckling och utbyte mellan grupper med liknande förståelse av vårt tids problem och möjligheter.