Demokratisk Omställning är en organisation som jobbar för en radikal omställning av samhället genom demokratisering underifrån.

Vi samlar grupper och individer runt om i landet för att utveckla en ny politik byggd på deltagande demokrati, solidarisk välfärd och ekologisk omställning.
Klimat-, miljö- och energifrågorna uppfattar vi som helt avgörande, men vi menar samtidigt att dessa frågor inte kan skiljas från frågor om makten över arbetet, välfärden och ekonomin.
Vår verksamhet fokuserar på tre huvudspår:

 

Ställ om!

Omställningsarbetet till ett fossilfritt och ekologiskt och socialt bärkraftigt samhälle är redan i full gång på många håll! Demokratisk Omställning jobbar för att stödja, initiera och propagera för en omställning som stärker lokalsamhället och bygger makt åt medborgarna. Detta kan handla om att organisera ny lokal energiförsörjning, kooperativ matproduktion eller ställa upp i kommunval med ett program för socialekologisk omställning.

 

Tänk om!

För att förändringen ska få fart och riktning behövs genomtänkta analyser av samhällsläget, sammanhängande berättelser om hur vi hamnat där vi är, långsiktiga strategier för förändring och kraftfulla visioner om vilket samhälle vi vill ha. Här räcker inte 1900-talets ideologiska doktriner till för att ge oss den vägledning vi behöver. Demokratisk Omställning jobbar för en idédebatt som tar spjärn mot det förgångna, har blicken mot framtiden och sätter demokrati, ekologi och människors möjligheter till kollektiv förändring i fokus.

 

Rör om!

Grundläggande och djupgående samhällsförändringar har genom hela mänsklighetens historia burits fram av folkrörelser. Det vi gör själva har betydelse, och speciellt när vi organiserar oss och gör saker tillsammans. Demokratisk Omställning jobbar för samverkan mellan olika rörelser och grupper och med att skapa mötesplatser för utvecklandet av gemensamma strategier, både lokalt, regionalt, landsomfattande och internationellt. Tillsammans är vi starka!

 

Om du delar vår övergripande samhällsanalys är du välkommen att komma med i vårt arbete.
Ta kontakt!